Privacy Policy

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Privacy Wet van toepassing, in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd Dit betreft de wetgeving op het gebied van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Aangezien de AVG ook voor alle verenigingen in Nederland van toepassing is, heeft Westie Nederland de onderstaande privacy verklaring opgesteld.

Privacy verklaring Westie Nederland

Westie Nederland kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Westie Nederland (lidmaatschap) of deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, of via een door u verzonden e-mail, aan Westie Nederland verstrekt. Daarmee stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Westie Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken: – voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

Hierbij verklaart Westie Nederland alleen gegevens van leden te verzamelen voor het versturen van de Westie Post, de jaarlijkse factuur voor de contributie en eventuele uitnodigingen voor evenementen, algemene ledenvergaderingen, fokkers overleggen. Door uw lidmaatschap heeft u Westie Nederland toestemming gegeven de gegevens te mogen gebruiken voor deze doeleinden. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en zullen niet verstrekt worden aan derden. Incidenteel worden er adressen verkregen door inschrijvingen op evenementen van niet-leden, deze worden na het evenement verwijderd uit het bestand.< De ledenadministratie is alleen inzichtelijk bij de verantwoordelijke van de ledenadministratie.De overige (bestuurs)leden hebben geen toegang tot deze ledenlijst. Indien er iets gebeurt met de verantwoordelijke voor de ledenadministratie zal de voorzitter zorgdragen voor de ledenlijst en er voor zorgen dat hiervoor een nieuwe verantwoordelijke wordt gevonden De Westie Post wordt verstuurd via een mailprogramma waarbij de leden niet de mogelijkheid hebben om de mailadressen van andere leden te lezen (worden in bcc-modus verstuurd. De ledenlijst wordt up-to-date gehouden, van leden die opgezegd hebben, worden na afloop van het boekjaar de gegevens verwijderd. De ledenlijst wordt gebruikt op een computer, deze is voor de veiligheid beschermd met een wachtwoord. De computer wordt up-to-date gehouden en is voorzien van een virusscanner Foto’s van leden en deelnemers aan onze activiteiten, al dan niet samen met de “eigen” Westie(s), worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van promotionele activiteiten via de website en sociale media waar Westie Nederland gebruik van maakt. De overige foto’s betreffen overzichts; sfeerfoto’s gemaakt tijdens activiteiten van Westie Nederland waar toevallige passanten/bezoekers op afgebeeld kunnen staan. Voor eventuele gerichte foto’s wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan betrokkenen, U heeft het recht om uw persoonsgegevens en gebruikte foto’s in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: ledenadministratie@westienederland.eu

Westie Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Westie Nederland kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Laatste update: 12 juni 2018

Westie Nederland/BV,SvG/15-05-2018<