Contact

Westie Nederland correspondentie adres

De Weerelt 6 KvK-nummer 67770703
5482 HR SCHIJNDELBankrekening: NL72 SNSB 0946 3121 41

Bereikbaar via mailadres: Secretariaat@westienederland.eu

BestuurvoorzitterBianca Vreeken
penningmeester/ledenadministratieStef van Goor
SecretariaatLeny Segal
Algemeen bestuurslidVivian van Kippersluis

activeitencommisse:Angela van Goor
Vivian van Kippersluis
Brigitte Oude Wolbers
Bianca Vreeken
Leny Segal (ondersteunend)
Geeske van der Veen (ondersteunend)
bereikbaar via activiteiten@westienederland.eu

WestiepostEveline Bos
bereikbaar via redactie@westienederland.eu